Kadrę pedagogiczną Żłobka Pluszowy Miś tworzy zespół wykształconych, wykwalifikowanych, kreatywnych i pełnych pomysłów opiekunek. Są to odpowiednio przygotowani i doświadczeni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Potrafią zadbać o miłą i ciepłą atmosferę w grupie oraz zachęcić maluszków do wspólnych zabaw.Nasi pedagodzy posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój. Zwracają uwagę na każdy szczegół, który jest ważny w rozwoju dziecka. W swojej pracy wykorzystują bogate doświadczenie oraz metody nauczania, które obowiązują w naszym żłobku. W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, manualnie, muzycznie i teatralnie, co pozwala na prowadzenie ciekawych zajęć dzięki, którym maluszki wspaniale rozwijają swoje zdolności.

Praca naszych pedagogów/opiekunek opiera się na:

Wszystko odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka. Nic nie jest robione na siłę przez pedagogów, dziecko potrzebuje czasu tak jak i wychowawca potrzebuje czasu by poznać maluszka i zachęcić do wspólnych zabaw i gier.

Pedagodzy w naszym żłobku są młodzi, utalentowani, uśmiechnięci, kochający dzieci oraz w pełni zaangażowani w rozwój państwa maluszków.