Oferta dydaktyczna dla rozwoju dziecka jest bardzo ważna, to właśnie dzięki dobrze dobranym metodom nauczania kształtujemy osobowość małego człowieka. Na potrzeby żłobka został opracowany program edukacyjny. Program zawiera zakres treści edukacyjnych, których realizacja pozwala na wszechstronny rozwój małego dziecka i przygotowanie go do edukacji przedszkolnej.


Kadra wychowawczo – pedagogiczna opiera się na działaniach kliku znanych, cenionych naukach:

Pedagogika zabawy ma pewne zasady:

Realizacja tychże zasad w pedagogice zabawy służy wzmocnieniu motywacji uczenia się oraz motywacji do pracy w grupie.

Naszym celem jest uśmiechnięty, dobrze rozwijający się maluch i zadowoleni rodzice z rozwoju swojego dziecka.